Skin Lessions Can be Analysed
تحلیل هوشمند تصاویر درماتوسکوپی
هم اکنون این ابزار را استفاده کنید! بدون هیچ گونه دانش تخصصی پوست می توانید از قابلیت های آن بهره مند شوید
هر شخصی بدون هیچ دانش تخصصی می تواند از قابلیت تشخیص هوشمند ضایعات پوستی این سیستم بهره مند گردد
نرم افزار تشخیص هوشمند ضایعات و سرطان های پوستی ویژه عموم مردم
Keep Your Child! کودکان را از اشعه مضر خورشید محافظت کنید!
نرم افزار تشخیص هوشمند ضایعات و سرطان های پوستی ویژه کودکان
چگونه سرطان پوست را تشخیص دهیم؟
از خودتان محافظت کنید!
آیا پوست شما در شرایط مناسبی قرار دارد؟
تشخیص سرطان پوست
انجمن تشخیص سرطان پوست آمریکا
ListView
ComboBox
DropDownList
PivotGrid